VỀ SỰ HƯỚNG DẪN NÀY

Đây là một hướng dẫn phi đảng phái trình bày câu trả lời của ứng viên khi họ được gửi, theo cách nói của họ.
Chúng tôi không xác nhận bất kỳ câu hỏi ứng cử viên, đảng phái hoặc lá phiếu nào.

Bỏ phiếu bằng thư 101

Bỏ phiếu vào năm 2020

Một dự luật gần đây do Cơ quan lập pháp Nevada thông qua và được Thống đốc Sisolak ký đã chuyển Nevada sang hệ thống bỏ phiếu bằng thư với các tùy chọn bỏ phiếu trực tiếp cho cuộc tổng tuyển cử năm 2020 sắp tới do đại dịch coronavirus (COVID-19).

 

Đây là những gì bạn cần biết!

 

Các lá phiếu sẽ bắt đầu được gửi đến tất cả các cử tri Nevada đã đăng ký trong tiểu bang trong tuần đầu tiên của tháng 10.

 

Để hoàn thành lá phiếu của bạn:

  • Sử dụng bút mực đen hoặc xanh
  • Điền vào một bong bóng bên cạnh ứng cử viên mà bạn lựa chọn cho mỗi văn phòng
  • Bạn không cần phải bỏ phiếu cho mọi văn phòng
  • Nếu bạn đổi ý hoặc mắc sai lầm, hãy gạch bỏ toàn bộ dòng lựa chọn ban đầu và đánh dấu vào ô lựa chọn thay thế của bạn

 

Đảm bảo bạn ĐĂNG KÝ lá phiếu của bạn (nó PHẢI khớp với chữ ký của bạn trên biểu mẫu đăng ký cử tri của bạn) và gửi qua bưu điện hoặc gửi nó tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào trong quận của bạn vào hoặc trước ngày 3 tháng 11 năm 2020. Nếu bạn bỏ phiếu trực tiếp, bạn phải gửi lại lá phiếu gửi qua thư của mình hoặc ký vào một biểu mẫu tuyên bố rằng bạn sẽ không cố gắng bỏ phiếu hai lần. Để biết thêm chi tiết, BẤM VÀO ĐÂY

 

Để cập nhật đăng ký cử tri của bạn trực tuyến – BẤM VÀO ĐÂY

Được thanh toán và ủy quyền bởi Institute for a Progressive Nevada.