Michael Naft

Michael Naft

Ảnh do các ứng cử viên hoặc ủy ban vận động của họ cung cấp.

Michael Naft

Democratic cho Clark County Commission District A

Thông tin liên hệ ứng viên:

Địa chỉ email: Michael@MichaelNaft.com

Số điện thoại: 702-769-9225

Facebook: @MichaelNaftLV

Twitter: @MichaelNaft

Trang mạng: MichaelNaft.com

TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA THÍ SINH

Vui lòng chia sẻ ngắn gọn điều gì đã truyền cảm hứng cho bạn để ứng cử vào văn phòng này và lý do bạn cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn cho vị trí này.

Mặc dù ứng cử vào chức vụ dân cử không phải là nguyện vọng của tôi, tôi luôn bị thu hút bởi dịch vụ cộng đồng và chính phủ. Tôi được bổ nhiệm vào Ủy ban Quận Clark bởi Thống đốc Steve Sisolak, người đã giữ chức vụ này trong mười năm. Tôi rất vinh dự khi kết thúc hai năm còn lại của ông ấy trong nhiệm kỳ của mình và đang tìm cách giữ lại ghế vì tôi thấy dịch vụ của chính quyền địa phương là một trong những hình thức phục vụ chân thật nhất. Quận có thẩm quyền rộng rãi đối với nhiều lĩnh vực ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân hàng ngày và tôi rất vinh dự được giúp cải thiện cộng đồng mà tôi lớn lên.

Mặc dù ứng cử vào chức vụ dân cử không phải là nguyện vọng của tôi, tôi luôn bị thu hút bởi dịch vụ cộng đồng và chính phủ. Tôi được bổ nhiệm vào Ủy ban Quận Clark bởi Thống đốc Steve Sisolak, người đã giữ chức vụ này trong mười năm. Tôi rất vinh dự khi kết thúc hai năm còn lại của ông ấy trong nhiệm kỳ của mình và đang tìm cách giữ lại ghế vì tôi thấy dịch vụ của chính quyền địa phương là một trong những hình thức phục vụ chân thật nhất. Quận có thẩm quyền rộng rãi đối với nhiều lĩnh vực ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân hàng ngày và tôi rất vinh dự được giúp cải thiện cộng đồng mà tôi lớn lên.

Bạn định giải quyết sự phát triển trong Quận như thế nào? Ý kiến của bạn về sự phát triển tràn ngập so với sự phát triển tràn lan, nhu cầu cơ sở hạ tầng và các vấn đề giao thông vận tải?

Tôi tin rằng Dự luật Đất đai Nam Nevada là một công cụ quan trọng mà chúng ta có thể quản lý sự lan rộng. Ngôn ngữ cuối cùng có thể ghi nhớ sự cân bằng giữa nhu cầu bảo vệ các nguồn lực công cộng quan trọng và phát triển kinh tế. Chúng ta phải khuyến khích phát triển trong điền và hạn chế các khu dân cư nhảy cóc trong dự luật đất đai. Hơn nữa, chúng tôi sẽ bảo vệ những dải đất rộng lớn của không gian mở công cộng và những vùng đất nhạy cảm để các thế hệ mai sau được hưởng thụ.

Bạn có kế hoạch gì để giải quyết vấn đề nhà ở giá rẻ?

Với tư cách là thành viên của Hội đồng Ủy viên Quận, tôi đã ủng hộ một nỗ lực tích cực để giải quyết tình trạng mất an ninh nhà ở và khả năng chi trả ở miền nam Nevada. Tôi đã phê duyệt kế hoạch tài trợ cho các dự án phát triển nhà ở giá rẻ mới và đã chỉ định đất cho các dự án phát triển nhà ở giá rẻ trong tương lai. Ngoài ra, hội đồng quản trị đã chỉ đạo nhân viên của Quận thiết lập một số chương trình sẽ tạo ra động lực cho việc phát triển nhà ở giá rẻ mới và bảo tồn nhà ở giá rẻ hiện có cho các hộ gia đình có thu nhập rất thấp.

Làm thế nào bạn sẽ cải thiện các nguồn lực và hỗ trợ của Quận cho những người gặp tình trạng vô gia cư?

Tôi đã hỗ trợ hơn $ 76 triệu cho các dịch vụ như nơi trú ẩn khẩn cấp cho người vô gia cư, các chương trình nhà ở chuyển tiếp và lâu dài, và chăm sóc tại nhà dưỡng lão dành cho người nghèo. Khoản tiền này bao gồm 12 triệu đô la thu nhập từ phí cần sa mà hội đồng đã hướng dẫn để giúp đỡ những người vô gia cư thông qua các chương trình sẽ tăng số lượng giường có sẵn cho các gia đình vô gia cư, thanh niên và những người yếu thế về mặt y tế. Khoản tài trợ này tách biệt với nguồn thu từ cần sa của tiểu bang được hướng đến giáo dục. Tôi hoàn toàn không đồng ý với cách tiếp cận của Thành phố Las Vegas liên quan đến việc hình sự hóa những người vô gia cư và trong khi tôi không thể tưởng tượng nó sẽ tăng lên đến Quận, tôi chắc chắn sẽ phản đối bất kỳ biện pháp tương tự nào nếu nó xảy ra.

Bạn sẽ giải quyết thế nào khi thiếu tài trợ sức khỏe tâm thần ở Tiểu bang này ở cấp Quận?

Những khiếm khuyết trong điều trị sức khỏe tâm thần của chúng ta đang được phơi bày nhiều hơn bao giờ hết. Sức khỏe tâm thần của mọi người đang được thử thách bởi những thách thức mà coronavirus đã đưa ra; và tác động đối với những người có vấn đề sức khỏe tâm thần hiện tại rõ ràng hơn nhiều. Chúng ta đang bước vào giai đoạn đại dịch sẽ gây ra sự gia tăng nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần mà Nevada chưa chuẩn bị sẵn sàng. Quận có trách nhiệm đấu tranh để các quỹ phục hồi “Trung tâm Y tế” của cả liên bang và tiểu bang được chuyển đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần của Quận Clark. Đồng thời, chúng ta phải chặn các nỗ lực lấp đầy khoảng trống tài chính đang được tạo ra bởi sự bùng phát bằng cách giảm tài trợ cho việc điều trị sức khỏe tâm thần.

Có nên mở rộng các lựa chọn giao thông công cộng? Nếu vậy, bạn sẽ trả tiền như thế nào để mở rộng các lựa chọn giao thông công cộng?

Với sự xuất hiện của coronavirus, các sáng kiến tài trợ mới có thể sẽ bị tước quyền. Mặc dù điều này là cực kỳ đáng tiếc vì tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng miền nam Nevada có thể được hưởng lợi rất nhiều từ việc tăng cường tiếp cận với các phương tiện giao thông công cộng hiện đại và tiện dụng. Tôi tiếp tục tích cực hỗ trợ tuyến đường sắt cao tốc do tư nhân tài trợ đến California và sẽ ủng hộ khái niệm mở rộng dự án Công ty Boring ra ngoài Trung tâm Hội nghị, xuống dải và cuối cùng là trong cộng đồng của chúng tôi. Tôi thấy đây là một dự án sáng tạo sẽ được xem xét nghiêm túc hơn vì khả năng hạn chế hành khách trên mỗi phương tiện trong khi vẫn duy trì lượng hành khách cao.

Vào năm 2015, Cơ quan lập pháp Nevada đã phủ nhận khả năng điều chỉnh súng của chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương có nên có khả năng điều tiết súng không? Nếu vậy, bạn muốn xem loại luật nào được ban hành ở cấp quận để giảm bạo lực súng?

Các chính quyền địa phương cần được cấp thêm cơ quan quản lý về súng để đưa ra các quy định đáp ứng tốt nhất cho các cộng đồng địa phương. Tôi ủng hộ các luật Cờ Đỏ đã được áp dụng để giảm thiểu mối đe dọa từ những người được coi là nguy cơ sắp xảy ra đối với hạnh phúc của người khác.

Bạn có ủng hộ mức lương công bằng và điều kiện làm việc cho nhân viên khu vực công không?

Tôi là người ủng hộ nhiệt tình và nhất quán về mức lương công bằng cho nhân viên khu vực công. Và không có người bảo vệ quyền của nhân viên đối với một nơi làm việc an toàn, hòa nhập hơn tôi. Kể từ khi tôi làm Giám đốc Khu vực cho Dân biểu Dina Titus, tôi đã sát cánh cùng các nhân viên công quyền. Điều quan trọng là mức lương công bằng và các tiêu chuẩn nơi làm việc an toàn cũng áp dụng cho các dự án xây dựng và vốn do chính phủ tài trợ.

Tags:
No Comments

Post A Comment