Dallas Harris

Dallas Harris

Dallas Harris

Democrat cho Nevada State Senate District 11

Thông tin liên hệ ứng viên:

Địa chỉ email:

Số điện thoại:

Facebook:

Twitter:

Trang mạng:

TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA THÍ SINH

Vui lòng chia sẻ ngắn gọn điều gì đã truyền cảm hứng cho bạn để ứng cử vào văn phòng này và lý do bạn cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn cho vị trí này:

Ứng viên từ chối trả lời.

Bạn sẽ theo đuổi những chính sách nào để đa dạng hóa nền kinh tế của bang và tạo ra những công việc mới có mức lương đủ sống?

Ứng viên từ chối trả lời.

Cơ quan Lập pháp Nevada năm 2019 đã thông qua Nghị quyết Liên hợp Quốc hội 10 (AJR 10) để sửa đổi Hiến pháp Nevada nhằm loại bỏ hệ thống lương tối thiểu hai bậc và đảm bảo mức lương tối thiểu được ấn định là 12 đô la. Quan điểm của bạn về việc thông qua AJR 10 trong Phiên họp lập pháp Nevada năm 2021 để đưa nó vào lá phiếu vào năm 2022 ?:

Ứng viên từ chối trả lời.

Năm 2019, Nevada gia nhập Liên minh Khí hậu Hoa Kỳ và thực hiện các bước tích cực để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu bằng cách tăng Tiêu chuẩn Danh mục Tái tạo của chúng tôi và khuyến khích chuyển sang các nguồn năng lượng sạch như mặt trời, địa nhiệt, thủy điện và gió. Ông ủng hộ những chính sách nào để tiếp tục nỗ lực này, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải?

Ứng viên từ chối trả lời.

Làm thế nào để Nhà nước có thể làm việc với các địa phương để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở và tình trạng vô gia cư mà chúng ta đang phải đối mặt? Cụ thể, chúng ta có thể ban hành những biện pháp hoặc chính sách nào để làm cho nhà ở có giá cả phải chăng hơn cho tất cả người dân Nevadans?

Ứng viên từ chối trả lời.

Nếu được bầu, bạn có ủng hộ những cải tiến táo bạo đối với luật ngày nghỉ ốm có trả lương hiện hành không?

Ứng viên từ chối trả lời.

Với khả năng Tòa án Tối cao bãi bỏ Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, bao gồm cả việc mở rộng Medicaid và các biện pháp bảo vệ đối với các tình trạng đã có từ trước, nên làm gì để giải quyết cách mà người dân Nevadans được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng?

Ứng viên từ chối trả lời.

Hoa Kỳ đã trở thành nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với phụ nữ sinh con, đặc biệt là phụ nữ da đen. Cứ 100.000 ca sinh sống thì có 42 phụ nữ tử vong. Bạn sẽ ủng hộ những chính sách nào để bảo vệ bà mẹ mang thai?

Ứng viên từ chối trả lời.

Vào năm 2019, kinh phí trợ cấp kế hoạch hóa gia đình của bang Nevada đã được tăng lên theo quy định của pháp luật. Bạn tin rằng vẫn cần có những biện pháp bổ sung nào để đảm bảo các gia đình được tiếp cận bình đẳng với toàn bộ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản?

Ứng viên từ chối trả lời.

Bạn tin cách tiếp cận tốt nhất để đảm bảo tất cả trẻ em của Nevada đều được tiếp cận một nền giáo dục công có chất lượng như nhau? Làm thế nào để chúng ta giải quyết tình trạng thiếu hụt kinh phí giáo dục đáng kể?

Ứng viên từ chối trả lời.

Phần lớn trẻ em của Nevada là trẻ em da màu, và nhiều gia đình đã bị ảnh hưởng bởi các chính sách nhập cư, giam giữ và kết án hình sự hiện hành. Bạn sẽ làm việc như thế nào để giải quyết những vấn đề này để mang lại cơ hội cho tất cả người dân Nevadans?

Ứng viên từ chối trả lời.

Quan điểm của bạn về việc sử dụng các nguồn tài chính của Nevada để hỗ trợ các nỗ lực trục xuất của cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE)?

Ứng viên từ chối trả lời.

Vào năm 2019, Nevada đã mở rộng đáng kể quyền bỏ phiếu và khả năng tiếp cận các địa điểm bỏ phiếu. Các biện pháp bổ sung nào, nếu có, là cần thiết để cải thiện hiệu quả, khả năng tiếp cận và tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử?

Ứng viên từ chối trả lời.

Lập trường của bạn về luật pháp để giải quyết vấn đề phòng chống bạo lực súng đạn?

Ứng viên từ chối trả lời.

Quan điểm của bạn về việc điều chỉnh cần sa trong tiểu bang Nevada là gì?

Ứng viên từ chối trả lời.

Nevada có một trong những cổ phần đất công lớn nhất của bất kỳ bang nào trong cả nước, cung cấp khả năng tiếp cận cho nhiều mục đích sử dụng giải trí và thương mại. Bạn sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến đất công và việc sử dụng chúng trong tương lai như thế nào?

Ứng viên từ chối trả lời.

Nevada đang trải qua đợt hạn hán kéo dài hơn một thập kỷ. Quan điểm của bạn trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và bảo vệ nguồn cung cấp nước của Nevada là gì?

Ứng viên từ chối trả lời.

Tags:
No Comments

Post A Comment