THÍ SINH GIÁO DỤC


ĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN NONPARTISAN CÓ TRÌNH BÀY CÂU TRẢ LỜI CHO THÍ SINH
NHƯ HỌ ĐÃ NỘP, TRONG LỜI RIÊNG CỦA HỌ.
CHÚNG TÔI KHÔNG KẾT THÚC BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO CỦA THÍ SINH, BÊN, HOẶC BÓNG ĐÁ.
HÌNH ẢNH DO THÍ SINH HOẶC BAN CHIẾN DỊCH CỦA HỌ CUNG CẤP.

Joseph Arrascada

University Board of Regents

 

Joseph Arrascada

University Board of Regents

 

Joseph Arrascada

University Board of Regents

 

Joseph Arrascada

University Board of Regents

 

Patrick Boylan

Regent, State University

 

Patrick Boylan

Regent, State University

 

Patrick Boylan

Regent, State University

 

Patrick Boylan

Regent, State University

 

Byron Brooks

Regent, State University

 

Lola Brooks

Trustee, Clark County School District