THÍ SINH GIÁO DỤC


ĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN NONPARTISAN CÓ TRÌNH BÀY CÂU TRẢ LỜI CHO THÍ SINH
NHƯ HỌ ĐÃ NỘP, TRONG LỜI RIÊNG CỦA HỌ.
CHÚNG TÔI KHÔNG KẾT THÚC BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO CỦA THÍ SINH, BÊN, HOẶC BÓNG ĐÁ.
HÌNH ẢNH DO THÍ SINH HOẶC BAN CHIẾN DỊCH CỦA HỌ CUNG CẤP.

Joseph Arrascada

University Board of Regents

Patrick Boylan

Regent, State University

Byron Brooks

Regent, State University

Lola Brooks

Trustee, Clark County School District

Rene Cantu

Nevada State Board of Education

Angelo Casino

Nevada State Board of Education

Jeff Church

Trustee, Washoe County School District

Evelyn Garcia Morales

Trustee, Clark County School District

Lisa Guzman

Trustee, Clark County School District

Tameka Henry

Trustee, Clark County School District