CÁC THÍ SINH VĂN PHÒNG


ĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN NONPARTISAN CÓ TRÌNH BÀY CÂU TRẢ LỜI CHO THÍ SINH
NHƯ HỌ ĐÃ NỘP, TRONG LỜI RIÊNG CỦA HỌ.
CHÚNG TÔI KHÔNG KẾT THÚC BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO CỦA THÍ SINH, BÊN, HOẶC BÓNG ĐÁ.
HÌNH ẢNH DO THÍ SINH HOẶC BAN CHIẾN DỊCH CỦA HỌ CUNG CẤP.

Stavros Anthony

Republican cho Clark County Commission District C

Marilyn Kirkpatrick

Democratic cho Clark County Commission District B

Warren Markowitz

IAP cho Clark County Commission District B

William McCurdy II

Democratic cho Clark County Commission District D

Ross Miller

Democratic cho Clark County Commission District C

Michael Naft

Democratic cho Clark County Commission District A

Michael Thomas

Republican cho Clark County Commission District A

David Washington

No Party cho Clark County Commission District D

Kevin Williams

Republican cho Clark County Commission District B